Här kan ni se vårt upplägg för Hot Yoga 2022.

V 1 Engångstillfällen

V 2 – 7  6 veckor

V 8-13  6 veckor

V 14-19 6 veckor

V 20-24 4 veckor

V 25- 34 säsongsstäng

V 34- 36 Engångstillfällen

Höst
V 37-42 6 veckor

V 43-49 7 veckor

V 50 -52 Engångstillfällen